ĐC: 156 - 158 Lâm Văn Bền , Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM

ĐT: (028) 37755165 - 37755166 - 37755168

Fax: (028) 37755167

Hotline: 0911.789.698

Mail: info@skyclinic.com.vn