NGOÀI VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ, CHÚNG TÔI CHO THUÊ CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT SỐ:

- Thuê máy + Bs + Điều dưỡng;

- Thuê máy tự thực hiện.

Thông tin liên hệ:

  • Lê Mỹ Tú Oanh
  • Mobie: 0784 898 898

1/ SIÊU ÂM TIM MÀU 03 ĐẦU DÒ ( Tim - Bụng - Giáp ):
2/ SIÊU ÂM BỤNG MÀU 02 ĐẦU DÒ ( Bụng - Giáp ) :
3/ SIÊU ÂM BỤNG TRẮNG ĐEN 02 ĐẦU DÒ ( Bụng - Giáp ) :
4/ SIÊU ÂM BỤNG TRẮNG ĐEN 02 ĐẦU DÒ ( Bụng - Âm đạo ) :
5/ ĐO LOÃNG XƯƠNG SÓNG SIÊU ÂM :
6/ ĐO ĐIỆN TIM KỸ THUẬT SỐ 12 CẦN HIỆU ATES:
7/ ĐO THÍNH LỰC :
8/ X-QUANG LƯU ĐỘNG: