NGOẠI

Các dịch vụ chuyên khoa Ngoại bao gồm:

- Sơ cứu, cấp cứu ban đầu ngoại khoa

- Khám và xử trí vết thương thông thường

- Bó bột gẫy xương nhỏ

- Tháo bột theo chỉ định của thầy thuốc bó bột

- Mổ u nang bã đậu, u nông nhỏ

- Và nhiều dịch vụ khác dành cho khách hàng của Sky Clinic

Hotline: 0911.789.698 (Minh Trị - Dr)